Nedan återfinns släktmötesprotokoll sedan släktmötet 1994. De senare åren med verksamhetsberättelse för perioden mellan det aktuella släktmötet och det närmast föregående.

Vissa är ej scannade kopior, varför underskrifterna inte återges i dessa versioner. Föreningens intention är att publicera samtliga släktmötesprotokoll allt sedan första släktmötet.

Släktmötet 2016 protokoll

Släktmöte 2016 verksamhetsberättelse

Släktmöte 2016 motion

Släktmöte 2016 dagordningen

Släktmöte 2013 m verksamhetsberättelse 2010-2012 samt betänkande medlemsfrågan

Släkttmöte 2010 m verksamhetsberättelse 2007-2009

Släktmöte 2007 m verksamhetsberättelse 2004-2006

Släktmöte 2004 m verksamhetsberättelse 2001-2003

Släktmöte 2001 m verksamhetsberättelse 1998-2000

Släktmöte 1990 protokoll

Släktmöte 1991 protokoll

Släktmöte 1992 protokoll

Släktmöte 1993 protokoll

Släktmöte 1994 protokoll

Släktmöte 1998 protokoll