Medlemsavgifter sedan släktmötet 2004:

Årligt betalande:

0-17 år 0:-
Fr.o.m. det år medlem fyller 18 år t.o.m. det år vederbörande fyller 25 år 50:-
Ordinarie avgift 100:-
Ingift make / maka 50:-
Prenumerationsavgift icke-medlemmar 100:-
Ständigt medlemskap kan vinnas från och med det år medlemmen fyller 60 år.
Avgift för ständigt medlemskap uppgår sedan släktmötet 2004.
1.500:-