Ordförande
Oscar von Sydow
Överåsgatan 19
412 66 GÖTEBORG
oscar@vonsydow.se

Ledamot
Ylva Terelius
Alvikens Gårdsväg 18
179 62  STENHAMRA
ylva.terelius@gmail.com

Ledamot
Fredrik von Sydow
Odengatan 32
113 51  STOCKHOLM
fredrik@vonsydow.se

Vice ordförande
Petter von Sydow
Thorsvi Gård
745 99 ENKÖPING
pvs@vonsydow.se

Kassaförvaltare
Johan Licke von Sydow
Idungatan 6 lgh 1002
113 45 STOCKHOLM
johan.vonsydowlicke@gmail.com

Ledamot
Elisabeth von Sydow
Ordensbacken 6
181 51 LIDINGÖ
elisabeth@vonsydow.se

Sekreterare
Henrik von Sydow
Schönfeldts Gränd 1
111 27 Stockholm
henrik@vonsydow.se

Ledamot
Carl Johan von Sydow
Bångsbovägen 46
429 32 KULLAVIK
carljohan@topoil.se

Adresslista medlemmar
OBS, ej alla medlemmar. Endast ett namn per hushåll.
Klicka här för att öppna PDFen i ett nytt fönster