Släkten von Sydows Släktförening bildades i Stockholm 1929 och har som ändamål:

”släktbandens stärkande, traditioners bevarande, forskning angående släktens historia, samlande av personalia rörande släktens medlemmar samt släktens självhjälp”.

Initiativtagare till föreningen var direktören Waldemar von Sydow (Högsbygrenen), vattenrättsdomaren Hugo von Sydow (Jönköpingsgrenen) och landshövdingen Oscar von Sydow (Kalmargrenen).

Föreningen genomför vart tredje till fjärde år släktmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Vid släktmötet redovisas och granskas föreningens räkenskaper och förvaltningen av dess fonder för studiestipendier och självhjälp.

Föreningens ordförande är sedan släktmötet 2004 skeppsmäklaren Oscar von Sydow, Göteborg.

Kontakta gärna släktföreningen på  styrelsen@vonsydow.se

 

Medlemskap (utdrag ur stadgarna):

Medlem är var och en, man eller kvinna, som tillhör den till Sverige under 1700-talets förra hälft inflyttade släkten von Sydow, och som erlagt stadgad avgift till föreningen.

Medlem är vidare annan ättling, man eller kvinna, till frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydow (1714–1773) och, som i likhet med medlemmar enligt första stycket, erlagt stadgad avgift till föreningen.

Med medlem enligt ovan ingift man eller kvinna äger rätt till medlemskap, jämväl barn genom adoption.

Släktmöte må till hedersmedlem i släktföreningen kalla person som nedlagt utomordentliga förtjänster för föreningen.

Kommentarer är avstängt.