Välkommen till

Släkten von Sydow
hemsida

KALMAR 6-8 SEPTEMBER 2024

Frågor om släktträffen i Kalmar?

Maila till styrelsen@vonsydow.se

Fragen zum Familientreffen in Kalmar?

E-Mail an styrelsen@vonsydow.se

 

VÅR HISTORIA

Släkten von Sydow i Sverige inkom till Sverige från Svenska Pommern i början av 1700-talet. Enligt traditionen och med stor sannolikhet sammanhör den svenska familjen med de markiska uradliga ättelinjerna von Sydow i Tyskland.

Tidiga släktmedlemmar tvingades på grund av sin tyska härstamning och som evangeliska trosbekännare lämna dåvarande Polen/Litauen under 1600-talets mitt för att slå sig ner i Curow i Svenska Pommern.

Som den svenska familjens stamfar räknas frälseinspektoren på Stäflö, Kalmar län, Christian Fredrik von Sydow, född i Svenska Pommern omkring år 1710. Andra efter Christian Fredriks fader David och dennes bröder stammande ättelinjer Sydow/von Sydow har förekommit i Sverige. Dessa ättelinjer utslocknade i Sverige under 1800- och tidigt 1900-tal, medan några fortlever i Tyskland.

En sonson till Christian Fredrik, underståthållaren Axel Reinhold von Sydow, introducerades 1888 på svenska Riddarhuset under numret 2305. Den introducerade ättegrenen utslocknade 1951. Ytterligare en gren av den svenska familjen lever sedan tidigt 1900-tal i USA.

Den svenska familjen äger en släktförening, Släkten von Sydows Släktförening, som samlar flertalet i dag levande svenska Sydowar. Utbytet med den tyska systerföreningen Verband der Familien von Sydow är livligt.