Familjen von Sydow i Sverige har sedan bildandet 1917 varit medlem av Ointroducerad Adels Förening. Föreningen samlar, och ger vart femte år ut kalender över, i Sverige boende medlemmar av icke naturaliserade utländska adelssläkter och av på Riddarhuset ej introducerade adelsätter med svenska sköldebrev.

Begreppet ”ointroducerad” faller tillbaka på den 1866 upplösta ståndsriksdagen då den svenska adelns representation i riksstyret tillvaratogs av Sveriges Ridderskap och Adel. Sammanträdeslokal var Riddarhuset i Stockholm där varje bland Ridderskapet och Adeln introducerad ätt ägde säte och stämma.

I landet boende ätter med utländskt adelskap ägde ej representationsrätt, liksom ej heller av svensk regent adlade ätter som ännu ej vunnit introduktion på det svenska Riddarhuset.

Läs mer om Ointroducerad Adels Förening  www.oaf.se